การสมัครและการใช้งาน

TOT Wi-Fi

วิธีการลงทะเบียนเพื่อขอรับ Account

  • เมื่อคลิกลิงค์ลงทะเบียนเพื่อรับ Account ที่นี่ จะมีหน้าสมัครสมาชิกหน้าข้างล่างนี้ขึ้นมา

  • ให้ท่านกรอกข้อมูลของท่านตามตัวอย่างข้างล่างนี้วิธีการ login เข้าใช้งาน

  • เปิดเว็บบราวเซอร์ขึ้นมาแล้วพิมพ์ url เว็บใดก็ได้ เช่น www.google.co.th
  • จะปรากฎหน้า login ขึ้นมา
  • ให้ท่านนำ username และ password ที่ได้รับจากการสมัครมากรอกในช่อง username และ password
  • โดยทำการเลือก service เป็น “TOT Wi-Fi”
  • แล้วทำการกดปุ่ม Sign in
  • ถ้าต้องการเลิกใช้งานให้พิมพ์ http://logout.tot ที่ address bar หรือกดที่ logout

 

TOT Wi-Fi